Globalization concept

Нислэгийн цаг (ToF) мэдрэгч