Globalization concept

Олон тэнхлэгт шугаман болон өнцгийн байрлал мэдрэгч