Globalization concept

Автомат чиглэлийн хүчдэлийн орчуулагч