Globalization concept

Буфер ба драйверуудыг эргүүлэх